ظروف غذا خوری

ظروف غذا خوری

ظروف سیلیکونی بهداشتی
2 رنگ ابی و صورتی
قابلیت چسبیدن به سطوح
تحمل دمایی تا 200 درجه سانتی گراد

INFORMATION

Curved Inner Wall Design Helps Baby To Scoop Up Food Easily
-Microwave Heat Resistant 200°C/392

Frozen Cold Storage -8°C/17.6
-Reasonable Size For Abundant Daily Nutrition
-Easy Storage

دندان گیر

شیشه شیر سیلیکونی

فهرست
Call Now Button